Zastosowanie selenu w preparacie SemeVet u psów z zaburzeniami płodności (2013)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pomocy w zakresie zaburzeń płodności psów w tym artykule pragnę poruszyć jedno z zagadnień problemów w rozrodzie. Dotyczy ono „zaledwie” roli mikropierwiastka, lecz w kynologii, dla posiadacza psa reproduktora z zaburzeniami płodności problem jest z rodzaju ,,makro”.

Prawidłowość procesów rozrodczych samców warunkuje wiele czyimików, między innymi żywieniowych. Do niezbędnych
składników odżywczych warunkujących odpowiednią jakość nasienia należy selen. Pieiwiastek ten został odkiyty
przez J.J. Berzeliusa w 1817 roku. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa- selene oznaczającego księżyc. Stanowi on jeden
z niezbędnych do życia mikroelementów, a jego funkcje zostały poznane w drugiej połowie XX wieku. Jego niedobór został
powiązany z problemami reprodukcyjnymi u wielu zwierząt m.in. myszy, szczurów, kur, świń, owiec czy bydła.
Selen okazał się być niezbędnym składnikiem do prawidłowego rozwoju jąder i procesu spermatogenezy(tworzenia plemników).

U mężczyzn z obniżoną ilością plemników lub ich brakiem stwierdzano obniżony poziom tego pierwiastka. Jak działa selen?
Występuje w postaci selenocysteiny będącej katalitycznym centrum aktywacji wielu enzymów potrzebnych do prawidłowego
metabolizmu tarczycy oraz jąder. Powiązania honnonów tarczycowych i niedoborów selenu z płodnością zostały już dość dobrze opisane u ludzi i u szczurów. Poważny niedobór selenu i nierozpoznana, a więc i nie leczona niedoczyimość tarczycy dają zaburzenia płodności.

Jest niewiele prac dotyczących metabolizmu selenu odnośnie układu rozrodczego u psów, jednakże tak samo jak u ludzi i u innych zwierząt szlaki metaboliczne są zbliżone. Aby potwierdzić jego działanie u psów na poprawę jakości nasienia, włączony on został do codziermej diety w preparacie SemeVet O/etexpert) w postaci drożdży selenowych będących źródłem organicznego selenu, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania enzymów – selenoprotein. Selenoprotema V występuje w jądrach i pełni ważną rolę w procesie spennatogenezy, zaś selenoproteina P potrzebna jest do prawidłowego rozwoju plenmików i utrzymania płodności.
Dodatkowo zawarte w preparacie kwasy tłuszczowe omega-6 stanowią bardzo ważny element strukturalny błon komórkowych – w tym także błon komórkowych plemników.

Wyniki już po pierwszych 40 dniach od początku stosowania preparatu SemeVet były bardzo zadowalające. U 13 z 15 badanych psów nastąpiło zwiększenie koncentracji i ruchliwości plemników. W niektórych przypadkach zwiększenie koncentracji plenmików było aż 3 krotne co może rokować pożądanym przez właścicieli polepszeniem płodności samców. Stosowanie preparatu jest zalecane przez okres 60 dni – jest to czas trwania sperrnatogenezy. Po tym okresie oprócz zwiększenia koncentracji nasienia, nastąpiła również poprawa żywotności i parametrów morfologicznych plemników, zwłaszcza u psów, u których występował duży odsetek plenmików martwych.

Niezwykle istotne jest aby w zaburzeniach płodności psów przed zastosowaniem preparatów selenowych przeprowadzić podstawową diagnostykę andrologiczną. Taka specjalistyczna diagnostyka w przypadku braku lub spadku płodności przeprowadzona przez lekarza weterynarii obejmuje dokładny wywiad dotyczący utrzymania, żywienia, dotychczasowego rozrodu psa, ocenę mikroskopową nasienia, badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego i jąder (u psów powyżej 5 roku życia minimum raz do roku badanie ultrasonograficzne prostaty), badania hormonahle hormonów tarczycy i płciowych.
Po około 60 dniach od stosowania preparatu SemeVet należy wykonać kontrolne badanie nasienia psa dla oceny ilości, morfologii i ruchu plemników.

Jak już wspomniałam, wyniki badań z zastosowaniem preparatu SemeVet są bardzo obiecujące, zachęcają do prowadzenia dalszych badań i stosowania selenu w niektórych przypadkach zaburzeń płodności psów.

 

tekst: Dr n. wet. Arma Domosławska
Spacjalista Rozrodu Zwierząt, członek The European Veterinary Society of Small Animal Reproduction