IBDV Ab

Wskazania

W teście zastosowano specjalnie dobrane antygeny IBDV jako materiał wychwytujący.
Umożliwiają one VetExpert IBDV Ab ELISA, z wysokim stopniem dokładności, na identyfikację przeciwciał zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza w próbkach.

Zestaw zawiera 480 studzienek
Zawartość zestawu:
W skład zestawu VetExpert IBDV Ab ELISA wchodzą następujące elementy do wykonania testu.

  1. 5 mikropłytek opłaszczonych IBDV (96 studzienek/płytka) ułożonych w dwanaście pasków 1×8.
  2. Negatywna surowica kontrolna: 1 fiolka (4 ml) zwykłej surowicy kurzej SPF zachowanej w buforze fosforanowym ze stabilizatorem białkowym. Proclin 300 (0.05%) dodany jako środek konserwujący.
  3. Pozytywna surowica kontrolna: 1 fiolka (4 ml) anty-IBDV dodatniej surowicy kurzej zachowanej w buforze fosforanowym ze stabilizatorem białkowym. Proclin 300 (0.05%) dodany jako środek konserwujący.
  4. Rozcieńczalnik do próbek: 2 butelki (250 ml) buforu fosforanowego. Proclin 300 (0.01%) dodany jako środek konserwujący.
  5. Roztwór płuczący (skoncentrowany 20x): 1 butelka (250 ml) PBS-Tween 20. Proclin 300 (0.05%) dodany jako środek konserwujący.
  6. Koniugat: 1 butelka (80 ml) przeciwciał króliczych anty-kurzych IgY – HRP. Proclin 300 (0.05%) dodany jako środek konserwujący.
  7. Substrat TMB: 1 butelka (60 ml) roztworu tetrametylobenzydyny (TMB) z buforem cytrynianowo-fosforanowym: PRZECHOWYWAĆ W CIEMNYM OTOCZENIU.
  8. Roztwór hamujący: 1 butelka (80 ml) 1N kwasu siarkowego. Gotowy do użycia.
  9. Samoprzylepna nakładka uszczelniająca: 10 EA.
  10. Instrukcja użycia.

Materiały do pobrania

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail