B.brucella Ab

Wskazania

Bruceloza bydła jest wysoce zakaźną chorobą bakteryjną, niemal wyłącznie wywoływaną przez Brucella abortus, prowadzącą do późnego ronienia i bezpłodności u bydła. Choroba ta jest również poważną zoonozą, wywołując gorączkę falistą u ludzi.
Test VetExpert B. Brucella Ab ELISA 2.0 jest pośrednim testem immunoenzymosorbcyjnym służącym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko Brucella abortus w osoczu, surowicy lub mleku.

W teście wykorzystane są specjalnie wyselekcjonowane antygeny Brucella abortus jako materiał wychwytujący. Pozwalają one testowi VetExpert B. Brucella Ab ELISA 2.0 na wykrycie z dużą dokładnością przeciwciał przeciwko Brucella abortus w materiale badanym.

Zestaw zawiera 480 studzienek
Zawartość zestawu:
W skład zestawu VetExpert B.brucella Ab ELISA 2.0 wchodzą następujące elementy do wykonania testu.

 1. Mikropłytka opłaszczona antygenem: 96 studzienek, ułożonych w dwanaście pasków 1×8.
 2. Negatywna surowica kontrolna: 1 fiolka (0.3 ml) zwykłej surowicy krowiej. Azydek sodu (0.1%) dodany jako środek konserwujący.
 3. Pozytywna surowica kontrolna: 1 fiolka (0.3 ml) surowicy krowiej dodatniej anty – B. Brucella. Azydek sodu (0.1%) dodany jako środek konserwujący.
 4. Negatywne mleko kontrolne: 1 fiolka (0.5 ml) zwykłego mleka. Azydek sodu (0.1%) dodany jako środek konserwujący.
 5. Pozytywne mleko kontrolne: 1 fiolka (0.5 ml) mleka krowiego anty – B. Brucella pozytywnego. Azydek sodu (0.1%) dodany jako środek konserwujący.
 6. Rozcieńczalnik do próbek 5x: 1 fiolka (25 ml) roztworu buforowego fosforanu. Azydek sodu (0.1%) dodany jako środek konserwujący.
 7. Roztwór płuczący 10x: 1 butelka (50 ml) środka konserwującego PBS-Tween 20. Środek konserwujący: Proclin 300 (0.05%).
 8. Uwaga: Przed zastosowaniem napełnić wodą destylowaną jedną butelkę do objętości 500 ml. W obecności nierozpuszczonych kryształków, ponownie doprowadzić do zawieszenia roztworu, umieszczając fiolkę na kilka minut w temperaturze 37 stopni.
 9. Koniugat: 1 fiolka (101x skoncentrowany): 1 fiolka (0.3 ml) monoklonalnego antykrowiego IgG-HRP, BSA i substancji stabilizujących. Środek konserwujący: Proclin 300 (0.05%)
 10. Rozcieńczalnik do koniugatu: 1 fiolka (15 ml) roztworu fizjologicznego buforowanego fosforanu, BSA i substancje stabilizujące.
 11. Substrat A: 1 fiolka (8 ml) buforu cytrynianu fosforanu zawierającego H2O2
 12. Substrat B: 1 fiolka (8 ml) tetrametylobenzydyny z buforem cytrynianu fosforanu. PRZECHOWYWAĆ W CIEMNYM OTOCZENIU.
 13. Uwaga: Przed zastosowaniem przygotować mieszaninę w proporcji 1:1 substratu A i substratu B
 14. Roztwór hamujący: 1 fiolka (15 ml) kwasu siarkowego 1N. Gotowy do użycia.
 15. Samoprzylepna nakładka uszczelniająca
 16. Instrukcja użycia

Materiały do pobrania

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat produktów i usług firmy Vet Planet Sp. z o.o. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vet Planet Sp. z o.o. dla celów marketingu wewnętrznego.

autoresponder system powered by FreshMail