Kontakt zagranicą

Dział Exportu
Anna Tadeusiak – Kuncewicz
Telefon: +48 22 833 74 46 wew.3
E-mail: a.kuncewicz@vetexpert.pl
Bułgaria (Bulgaria)
Republika Czeska (Czech Republic)
Estonia
Francja (France)
Niemcy (Germany)
Grecja (Greece)
Łotwa (Latvia)
Litwa (Lithuania)
Macedonia
Rumunia (Romania)
Rosja (Russia)
Serbia
Hiszpania (Spain)
Ukraina (Ukraine)
Portugalia (Portugal)
Turcja (Turkey)